Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Методичні вказівки спеціальності

123 Комп`ютерна інженерія


для бакалаврів       для магістрів      для аспірантів


Осв. ступінь Кафедра Дисципліна ▼ Вид робіт Автори Рік видання
1 бакалавр КІЕ Java- технололгії РНП Д. Г. Мамчур 2024
2 бакалавр КІЕ Алгоритми і методи обсислень РНП В.М. Сидоренко 2023
3 бакалавр ЛДЖ Англiйська мова РНП Т. В.Днiпровська 2022
4 бакалавр ЛДЖ Англійська мова НП Т. В. Дніпровська 2021
5 бакалавр ЛДЖ Англійська мова ПрСам Т. В. Дніпровська 2022
6 бакалавр ЛДЖ Англійська мова ПЗ Т. В. Дніпровська 2021
7 бакалавр ЛДЖ Англійська мова за професійним спрямуванням НП Т. В. Дніпровська 2021
8 бакалавр АІС Англійська мова за професійним спрямуванням РНП О. В. Поддубей 2023
9 бакалавр ЛДЖ Англійська мова за професійним спрямуванням РНП Т. В. Дніпровська 2021
10 бакалавр ЛДЖ Англійська мова за професійним спрямуванням ПЗ Т. В. Дніпровська 2021
11 бакалавр КІЕ Архітектура комп"ютерів РНП А. Л. Юдіна 2023
12 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека РНП Д.В. Рєзнік
С.В. Сукач
2022
13 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності,охорона праці та екологічна безпека силабус Д. В. Рєзнік
С. В. Сукач
О. О.Ченчева
2022
14 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності,охорона праці та екологічна безпека РНП Д. В. Рєзнік
С. В. Сукач
О.О. Ченчева
2022
15 бакалавр ЦБГЗ Безпека життєдіяльності. охорона праці та екологічна безпека силабус Д.В. Рєзнік
С.В. Сукач
2022
16 бакалавр ІВМ Визначений інтеграл (частина 4) ПЗ В. П. Ляшенко 2021
17 бакалавр ІВМ Вища математика РНП В. П. Ляшенко 2023
18 бакалавр ІВМ Вища математика ПЗ В. П. Ляшенко 2021
19 бакалавр ІВМ Вища математика СР Т. А. Набок 2022
20 бакалавр ІВМ Вища математика І семестр (І модуль) Кр Т. А. Набок 2022
21 бакалавр ІВМ Вища математика ( ІІ семестр) Кр Т. А. Набок 2022
22 бакалавр ІВМ Вища математика за темою «Звичайні диференціальні рівняння та системи» ПЗ В. П. Ляшенко
Т. А. Набок
2021
23 бакалавр ІВМ Вища математика» за темами: «Числові ряди», «Функціональні та степеневі ряди», «Ряд Фур’є» ПЗ В. П. Ляшенко
Т . А. Набок
2021
24 бакалавр КІЕ Вступ до комп"ютерної інженерії (частина 1) ПЗ А. Л. Перекрест
О. В. Білик
К. О. Вадурін
2023
25 бакалавр КІЕ Вступ до комп"ютерної інженерії (частина 2) ПЗ А. Л. Перекрест
О. В. Білик
К. О. Вадурін
2023
26 бакалавр КІЕ Вступ до компютерної інженерії РНП А.Л. Перекрест
К.О. Вадурін
2023
27 бакалавр КІЕ Дискретна математика РНП І. Г. Оксанич 2023
28 бакалавр ІВМ Диференціальне числення функцій однієї змінної ПЗ В. П. Ляшенко 2021
29 бакалавр КІЕ Ділова українська мова та академічне письмо РНП Л. В. Бутко 2023
30 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова та академічне письмо ПЗ Л. В. Бутко 2024
31 бакалавр ГНКМ Ділова українська мова та академічне письмо СР Л. В. Бутко 2024
32 бакалавр КІЕ Економіка та управління проєктами РНП В.В. Дружиніна 2023
33 бакалавр КІЕ Економіка та управління проєктами ПЗ В. В. Дружиніна 2022
34 бакалавр КІЕ Екуономіка та управління проєктами СР В. В. Дружиніна 2022
35 бакалавр КІЕ Імовірнісно-статистичні методи інформаційних технологій РНП В. М. Сидоренко 2023
36 бакалавр КІЕ Імовірнісно-статистичні методи інформаційних технологій ЛР В. М. Сидоренко 2024
37 бакалавр КІЕ Імовірнісно-статистичні методи інформаційних технологій (частина 1) ПрСам В. М. Сидоренко 2024
38 бакалавр КІЕ Імовірнісно-статистичні методи інформаційних технологій (частина 2) ПрСам В. М. Сидоренко 2024
39 магістр КІЕ Інженерія даних(Big Data) РНП В. М. Сидоренко 2024
40 бакалавр КІЕ Інженерія компютерних систем РНП А.Л. Перекрест 2023
41 бакалавр КІЕ Інженерія програмного забезпечення РНП Д. Г. Мамчур 2023
42 магістр КІЕ Інтелектуальний аналіз даних РНП В. Мю. Сидоренко 2024
43 бакалавр КІЕ Квалфікаційні роботи БакР А. Л. Пкрекрест
К. О. Вадурін
2023
44 бакалавр КІЕ Комп"ютерна логіка РНП А. Л. Юдіна 2023
45 бакалавр КІЕ Комп"ютерні мережі РНП О. А. Чорна 2023
46 бакалавр КІЕ Комп"ютерні системи штучного інтелекту РНП А. М. Юдіна 2024
47 бакалавр КІЕ Мережні інформаційні технології РНП Д. Г. Мамчур 2024
48 бакалавр КІЕ Наскрізна програма практики інші А. Л. Перекрест 2023
49 бакалавр КІЕ Обробка сигналів та зображень РГР(Р) Р. С. Цвєнтарний
В. М. Сидоренко
2021
50 бакалавр КІЕ Обробка сигналів та обчислень РНП В.М.Сидоренко 2023
51 бакалавр КІЕ Організація баз даних РНП Н. Л. Сохін 2023
52 бакалавр КІЕ Організація баз даних КП(КР) П. П. Костенко
Н. Л. Сохін
2021
53 бакалавр КІЕ Організація баз даних (Частина І) ЛР П. П. Костенко
Н. Л. Сохін
2021
54 бакалавр КІЕ Організація баз даних (Частина ІV) ЛР Н. Л. Сохін 2021
55 бакалавр КІЕ Організація баз даних (Частина ІІ) ЛР П. П. Костенко
Н. Л. Сохін
2021
56 бакалавр КІЕ Організація баз даних (Частина ІІІ) ЛР Н. Л. Сохін 2021
57 бакалавр КІЕ Основи електроніки РНП О.О. Юрко 2023
58 бакалавр КІЕ Основи електроніки ЛР О. О. Юрко 2022
59 бакалавр КІЕ Основи електроніки РГР(Р) О. О. Юрко 2022
60 бакалавр КІЕ Основи електроніки КП(КР) О. О. Юрко 2023
61 бакалавр КІЕ Основи елетроніки СР О. О. Юрко 2022
62 бакалавр КІЕ Основи збору та передачі даних РНП А.Л. Перекрест 2024
63 бакалавр ЗЛФК Основи здорового способу життя РНП Т. І. Лошицька 2023
64 бакалавр ЗЛФК Основи здорового способу життя СР Т. І. Лошицька 2022
65 бакалавр КІЕ Основи ІоТ РНП А. Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2023
66 бакалавр КІЕ Основи ІоТ (частина 1) ЛР А. Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2023
67 бакалавр КІЕ Основи ІоТ (частина 2) ЛР А. Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2023
68 бакалавр КІЕ Основи ІоТ (частина 3) ЛР А. Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2023
69 бакалавр КІЕ Основи кіберфізичих систем ПЗ А. Л. Перекрест
К. О. Вандурін
2023
70 бакалавр КІЕ Основи кіберфізичних систем РНП А. Л. Перекрест
К. О. вадурін
2022
71 бакалавр КІЕ Паралельні та розподілені обчислення РНП О. А. Чорна 2023
72 бакалавр КІЕ Паралельні та розподілені обчислення(частина 1) ЛР О. Г. Славко 2021
73 бакалавр КІЕ Паралельні та розподілені обчислення(частина 2) ЛР О. Г. Славко 2021
74 магістр КІЕ Патентознавство і методологія наукових досліджень РНП Д. В. Кухаренко 2024
75 бакалавр КІЕ Переддипломна практика інші А. Л. Перекрест
М. І. Гученко
2023
76 бакалавр КІЕ Правове регулювання суспільних відносин в Україні НП О. А. Хребтова 2021
77 бакалавр ФіГЮН Правове регулювання суспільних відносин в Україні РНП В.М. Прилипко 2023
78 бакалавр КІЕ Прикладне програмування РНП Д. Г. Мамчур 2023
79 бакалавр КІЕ Програма виробничої практики інші А. Л. Перекрест
М. І. Гученко
2023
80 бакалавр КІЕ Програма переддипломної практики інші А. Л. Перекркст
М. І. Гученко
2023
81 бакалавр КІЕ Програмування РНП Д. Г. Мамчур 2023
82 бакалавр КІЕ Програмування ЛР Д. Г. Мамчур 2022
83 бакалавр КІЕ Програмування на Python. Базовий рівень РНП В. М. Сидоренко 2024
84 бакалавр КІЕ Програмування на платформі NET РНП А. Л. Юдіна 2024
85 бакалавр КІЕ Програмування пристроїв ІоТ РНП Д. Г. Мамчур 2024
86 бакалавр КІЕ Програмування пристроїв ІоТ ЛР Д. Г. Мамчур 2024
87 магістр КІЕ Професійна іноземна мова в інформаційних технологіях Кр В. В. Дружиніна 2023
88 бакалавр КІЕ Системне програмне забезпечення РНП Ю. В. Зілінський 2021
89 бакалавр КІЕ Системне програмування РНП Ю. В. Зілінський 2023
90 бакалавр КІЕ Системне програмування ПЗ Ю. В. Зілінський 2021
91 бакалавр КІЕ Системне програмування СР Ю. В. Зілінський 2021
92 бакалавр КІЕ Системне програмування (частина 1) ЛР Ю. В. Зілінський
Р. С. Цвєнтарний
2021
93 бакалавр КІЕ Системне програмування (частина 2) ЛР Ю. В. Зілінський
Р. С. Цвєнтарний
2021
94 бакалавр КІЕ Схемотехніка ПЗ М. Г. Когдась
С. В. Саньков
2023
95 бакалавр КІЕ Технології DevOps силабус К. О. Вадурін
А. Л. Перекрест
2023
96 бакалавр КІЕ Технології DevOps РНП К. О. Вадурін
А. Л. Перекрест
2023
97 бакалавр КІЕ Технології DevOps СР А. Л. Перекрест
В. М. Сидоренко
2024
98 бакалавр КІЕ Технології DevOps(частина 1) ЛР А. Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2024
99 бакалавр КІЕ Технології DevOps(частина 2) ЛР А. Л. Перекрест
К. О. Вадурін
2024
100 магістр КІЕ Управління стартап проєктами РНП В. В. Дружиніна 2024
101 бакалавр КІЕ Фізика РНП О.О. Юрко 2023
102 бакалавр КІЕ Фізика ПЗ В. О. Мосьпан
О. О. Юрко
2022
103 бакалавр КІЕ Фізика ЛР О. О. Юрко 2022
104 бакалавр КІЕ Фізика СР О. О. Юрко 2022
105 бакалавр ППФ Філософія науки і техніки СамСем Г. Ф. Москалик
Т. М. Плаксій
2023
106 бакалавр ППФ Філософія науки та техніки РНП Г. Ф. Москалик
Т. М. плаксій
2023
107 бакалавр ІВМ «Вища математика» за темою: «Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли» ПЗ В.П. Ляшенко,
Т. А. Набок
2021
KrNU © 2024