Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій


Методичні видання

Пошук

Методичні видання по кафедрам

Методичні видання по спеціальностям


Скорочення:
НП - навчальна програма;
РНП - робоча навчальна програма;
ПЗ - практичні заняття;
ЛР - лабораторні роботи;
СЗ - семінарські заняття;
СР - самостійна робота;
Кр - контрольна робота;
РГР(РР) - розрахунково-графічна (розрахункова) робота;
КП(КР) - курсовий проект (курсова робота).

KrNU © 2024