Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського

Репозітарій

Підручники

Автор Назва Видання Рік
1 В. Ф. Шапко Автомобільні двигуни. Основи теорії двигунів внутрішнього згоряння Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 2023
2 Воробйов В.В., Воробйова Л.Д., Киба С.П. Основи прикладної теорії коливань Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2020
3 Воробйов В.В., Воробйова Л.Д., Киба С.П., Коноваленко О.Д. Теоретична механіка. Кінематика та кінетика. Кременчук: ПП Щербатих О.В 2021
4 Єлізаров М.О., Дігтяр С.В., Мазницька О.В., Новохатько О.В., Никифорова О.О., Пасенко А.В., Сакун О.А. Галузі сучасної біотехнології Кременчук: ПП Щербатих О.В 2021
5 Загірняк М.В., Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Токарєва А.В. Медіапедагогіка Харків: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид» 2018
6 І.С. Конох
А.П. Оксанич
Н.М. Істоміна
А.І.Ломонос
В.В. Найда
Вступ до автоматизованих систем управління технологічними процесами: підручник для ЗВО Кременчук: Видавництво «НОВАБУК», 2022. 308 с. ISBN 978-617-639-353-5 2022
7 Маслак О.І., Мельник Л.Г., Сотник І.М., Таранюк Л.М. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Суми: ВТД «Університетська книга» 2018
KrNU © 2024