Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри ЕК

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 ЕК САТ Глазунова О.О., Маслак О.І., Пирогов Д.Л., Титаренко І.О., Глазунов В.В., Гришко В.М. Стаття «Стратегічні орієнтири розвитку інноваційного потенціалу України з урахуванням євроінтеграційного вектору» № 124821 від 18.03.2024. 2024
2 ЕК САТ Глазунова О.О., Маслак О.І., Яковенко Я.Ю., Пирогов Д.Л., Лозовик Д.Б. Стаття «Сучасні моделі прийняття інноваційних управлінських рішень в умовах глобалізації економіки України» № 124820 від 18.03.2024. 2024
3 ЕК САТ Глазунова О.О., Почтовюк А.Б., Яковенко Я.Ю., Громова О.В., Захарченко А.О. Стаття «Дотримання принципів академічної культури в процесі організації наукової діяльності: інноваційні технології презентації результатів досліджень» № 124819 від 18.03.2024. 2024
4 ЕК САТ Гришко Н.Є., Маслак О.І., Глазунова О.О., Таловер В.А., Титаренко І.О. Стаття «Формування культури бізнесу в умовах забезпечення безкризового функціонування суб’єктів господарювання» № 124823 від 18.03.2024. 2024
5 ЕК САТ Гришко Н.Є., Маслак О.І., Яковенко Я.Ю., Гладенький Б.В., Марченко В.В. Стаття «Стратегія смарт-спеціалізації як інноваційна основа глобального економічного розвитку: європейський досвід» № 124827 від 18.03.2024. 2024
6 ЕК САТ Гришко Н.Є., Маслак О.І., Яковенко Я.Ю., Захарченко А.О., Шебанов Р.Р. Стаття «Особливості впливу комунікацій на активність особистості в умовах глобальних процесів» № 124826 від 18.03.2024. 2024
7 ЕК САТ Гришко Н.Є., Маслак О.І., Яковенко Я.Ю., Пирогов Д.Л., Маслак В.І. Стаття «Оптимізація електронного документообігу та інформаційної забезпеченості діджитал-управління бізнес- процесами за допомогою прикладного програмного забезпечення» № 124825 від 18.03.2024. 2024
8 ЕК САТ Маслак О. І., Гришко Н. Є., Дубовик О. І., Савєлова А. Д., Матвієць В. В. Наукова стаття «Сучасний стан поводження з твердими побутовими відходами та перспективи екологічно спрямованого розвитку регіону» № 118736 від 04.05.2023. Бюлетень No 76, 2023 2023
9 ЕК САТ Маслак О. І., Гришко Н. Є., Яковенко Я. Ю., Пирогов А. Д., Дубовик О. І. Наукова стаття «Циркулярна економіка в Україні: екологічне, соціальне та корпоративне управління (ESG) як інструмент стійкості соціально-відповідального бізнесу в умовах подолання пандемії COVID-19» № 118735 від 04.05.2023. Бюлетень No 76, 2023 2023
10 ЕК САТ Маслак О.І., Глазунова О.О., Савєлова А.Д. Наукова стаття «Тенденції інноваційного розвитку економіки України» № 118737 від 04.05.2023. Бюлетень No 76, 2023 2023
11 ЕК САТ Маслак О.І., Гришко Н.Є., Яковенко Я.Ю., Маслак М.В., Савєлова А.Д. Наукова стаття «Формування сценаріїв інтелектуалізації розвитку будівельної індустрії: аспекти економічної безпеки» № 118734 від 04.05.2023. Бюлетень No 76, 2023 2023
12 ЕК САТ Яковенко Я. Ю., Білик М. Ю., Олійник Є. В. Наукова стаття «Розвиток цифрової економіки: сучасні напрями та перспективи» № 118844 від 08.05.2023. Бюлетень No 76, 2023 2023
13 ЕК САТ Яковенко Я. Ю., Білик М. Ю., Олійник Є. В. Розділ 4.1 «Управління процесами цифровізації бізнес структур України в умовах пандемії» у монографії «Вплив COVID-19 на національну безпеку, соціально - економічне середовище країни та здоров’я населення» № 118845 від 08.05.2023. Бюлетень No 76, 2023 2023
14 ЕК САТ Яковенко Я.Ю., Білик М.Ю., Олійник Є.В. Наукова стаття «The Transformative Impact of the Development of Artificial Intelligence on Employment and Work Motivation in Business in the Conditions of the Information Economy» № 118846 від 08.05.2023. Бюлетень No 76, 2023 2023
15 ЕК САТ Гришко Н.Є., Іщенко С.В., Маслак О.І. Підручник «Економіка підприємництва» № 111193 від 20.01.2022. Бюлетень No 69, 2022. 2022
16 ЕК САТ Іщенко С.В.,Писаренко Н.Ю.,Клюс Ю.М. Наукова стаття «Оцінка та шляхи подолання кризових явищ в галузі тваринництва в Україні» № 111752 від 11.02.2022. Бюлетень No 69, 2022. 2022
17 ЕК САТ Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В. Наукова стаття «Економічна оцінка інноваційного та інтелектуального потенціалу з урахуванням показників економічної безпеки» № 109310 від 11.11.2021. Бюлетень No 68, 2021. 2021
18 ЕК САТ Маслак О.І., Гришко Н.Є., Пирогов Д.Л., Маслак М.В. Наукова стаття «Information analytical provision in formation of innovational projects portfolio of enterprises in the context of safety-oriented management». № 109315 від 11.11.2021. Бюлетень No 68, 2021 2021
19 ЕК САТ Маслак О.І., Гришко Н.Є., Маслак М.В., Скляр М.О. Наукова стаття «Quality costs of machine-building enterprises in Ukraine: a control mechanism». № 109316 від 11.11.2021. Бюлетень No 68, 2021. 2021
20 ЕК САТ Маслак О.І., Гришко Н.Є., Глазунова О.О., Гришко Б.В. Наукова стаття «Промислові інновації: механізм управління з урахуванням стадій їх життєвого циклу» № 109311 від 11.11.2021. Бюлетень No 68, 2021. 2021
21 ЕК САТ Маслак О.І., Данилко В.К., Гришко Н.Є., Скрипнюк К.О. Наукова стаття «Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та чинники формування в новітніх умовах» № 109312 від 11.11.2021. Бюлетень No 68, 2021. 2021
22 ЕК САТ Маслак О.І., Одінцов М.М., Яковенко Я.Ю., Зайцев С.С. Наукова стаття «Інструментарій ефективного управління стратегічним розвитком економіки регіону» № 109313 від 11.11.2021. Бюлетень No 68, 2021. 2021
23 ЕК САТ Маслак О.І., Яковенко Я.Ю. Наукова стаття «Формування конкурентних переваг транспортної інфраструктури з позицій сталої логістики» № 109314 від 11.11.2021. Бюлетень No 68, 2021. 2021
24 ЕК САТ Пирогов Д.Л., Гришко Н.Є., Яковенко Я.Ю. Наукова стаття «Диференційований економетричний підхід до визначення шляхів оптимізації транспортної логістики» № 109743 від 23.11.2021. Бюлетень No 68, 2021. 2021
25 ЕК САТ Пирогов Д.Л., Данилко В.К., Бала В.В., Яковенко Я.Ю. Наукова стаття «Використання математичних методів при вивченні соціально-економічних процесів» № 109744 від 23.11.2021. Бюлетень No 68, 2021. 2021
26 ЕК САТ Іщенко С.В., Скрипнюк К.О., Пирогов Д.Л., Ткач Т.П. Наукова стаття «Agricultural enterprises development strategy investment support in the field of animal husbandry in Ukraine» № 98942 від 13.08.2020., № 60, 2020. 2020
27 ЕК САТ Маслак О.І., Іщенко С.В., Гришко Н.Є. Літературний письмовийт твір навчального характеру «Розділ 29 «Економіка аутсорсингового бізнесу» в підручнику «Економіка підприємтва» № 98939 від 13.08.2020., № 60, 2020 2020
28 ЕК САТ Маслак О.І., Іщенко С.В., Гришко Н.Є. Маслак М.В. Наукова стаття «Export-oriented enterprise development of the electrotechnical industry: strategic guidelines» № 98941 від 13.08.2020., № 60, 2020. 2020
29 ЕК САТ Маслак О.І., Іщенко С.В., Гришко Н.Є. Шевчук Ю.В. Наукова стаття «Управління людським капіталом: знання як основа забезпечення інноваційного розвитку економіки» № 98940 від 13.08.2020., № 60, 2020 2020
KrNU © 2024