Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри ОіФ

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 ОіФ ППЗ Глухова В.І., Кравченко Х.В. Наукова стаття «Фінансовий стан комунальних підприємств і напрями його покращення» № 125462 від 08.04.2024. 2024
2 ОіФ САТ Глухова В.І., Кравченко Х.В. Наукова стаття «Екологічні фінанси України в умовах сталого розвитку» № 125461 від 08.04.2024. 2024
3 ОіФ САТ Семеніхіна Вікторія Вікторівна, Почтовюк Андрій Борисович, Онищенко Оксана Володимирівна Стаття «Social and environmental components of social responsibility of industrial companies in the conditions of a digital and sustainable economy» № 126000 від 25.04.2024 2024
4 ОіФ САТ Сніщенко Р.Г., Крот Л.М. Наукова стаття «Managing the economic security of enterprises in coopetition» № 122768 від 10.01.2024. 2024
5 ОіФ САТ Глухова Валентина Іванівна Наукова стаття «Фінансування видатків бюджету на вищу освіту в Україні» № 120576, Дата реєстрації 18 липня 2023 р. 2023
6 ОіФ САТ Крот Людмила Миколаївна Наукова стаття «Базові концепції та сучасний стан інституціональної економічної теорії» № 120641, Дата реєстрації 19 липня 2023 р. 2023
7 ОіФ САТ Крот Людмила Миколаївна Наукова стаття «Історико-економічні засади формування концепції підприємництва у вітчизняній науковій думці» № 120640, Дата реєстрації 19 липня 2023 р. 2023
8 ОіФ САТ Онищенко О.В., Сіманавічене Занета, Семенишена Н.В. Наукова стаття «Industry 4.0 and Accounting: a theoretical approach» № 118120 від 13.04.2023. 2023
9 ОіФ САТ Онищенко О.В., Солодков Д.Є. Наукова стаття «Формування фінансового результату та управління прибутком: розподіл і використання» № 117437 від 22.03.2023. 2023
10 ОіФ САТ Хоменко Людмила Миколаївна, Водолазська Олександра Ігорівна, Онищенко Оксана Володимирівна Наукова стаття «Оптимізація матеріальних запасів на сучасному підприємстві» № 119445, Дата реєстрації 31 травня 2023 р. 2023
11 ОіФ САТ Хоменко Людмила Миколаївна, Глухова Валентина Іванівна, Мар`янченко Софія Геннадіївна Наукова стаття «Податок на нерухоме майно як додаткове джерело надходжень до бюджету» № 120045, Дата реєстрації 26 червня 2023 р. 2023
12 ОіФ САТ Циган Р.М. Наукова стаття «Ways of increasing informational content of cash flow reporting of ukrainian enterprises» № 117547 від 24.03.2023. 2023
13 ОіФ САТ Циган Р.М. Наукова стаття «Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання» № 117546 від 24.03.2023. 2023
14 ОіФ САТ Циган Р.М. Наукова стаття «Чинники удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємства: макроекономічний аспект» № 117544 від 24.03.2023. 2023
15 ОіФ САТ Циган Р.М., Солодков Д.Є. Наукова стаття «Дослідження впливу старіння населення та трудових ресурсів на зростання економіки України» № 117545 від 24.03.2023. 2023
16 ОіФ САТ Циган Р.М., Солодков Д.Є. Наукова стаття «Негативні чинники впливу кризи, спричиненою пандемією Сovid-19, на малий і середній бізнес» № 117543 від 24.03.2023. 2023
17 ОіФ САТ Яценко Наталя Михайлівна, Глухова Валентина Іванівна Наукова стаття «Теоретичні аспекти фінансового контролю в Україні» № 119433, Дата реєстрації 30 травня 2023 р. 2023
18 ОіФ САТ Бабіченко В.В. Монографія «Корпоративні фінанси: сучасна парадигма розвитку» № 113801 від 15.07.2022. 2022
19 ОіФ САТ Бабіченко В.В., Глухова В.І., Кравченко Х.В. Наукова стаття «Бюджетне фінансування сфери охорони навколишнього природного середовища в Україні» № 113872 від 19.07.2022. 2022
20 ОіФ САТ Глухова В.І. Наукова стаття «The formation of budgetary investment on the development of local territorial communities» № 111665 від 08.02.2022. Бюлетень No 69, 2022. 2022
21 ОіФ САТ Глухова В.І. Наукова стаття «The Public Financing of Expenditures on Vocational Training in Ukraine» № 113747 від 12.07.2022. 2022
22 ОіФ САТ Глухова В.І., Хоменко Л.М., Яценко Н.М. Наукова стаття «Сутність та необхідність удосконалення методів оцінки запасів на підприємстві» № 111076 від 17.01.2022. Бюлетень No 69, 2022. 2022
23 ОіФ САТ Глухова В.І., Яценко Н.М. Наукова стаття «Обліковий та управлінський аспекти сутності та класифікації виробничих запасів підприємства» № 114049 від 09.08.2022. 2022
24 ОіФ САТ Загірняк Д.М., Глухова В.І.,Онищенко О.В.,Крот Л.М., Хоменко Л.М., Яценко Н.М.,Циган Р.М.,Бабіченко В.В.,Дідур С.В. Програмний продукт «Сайт кафедри обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» («Сайт кафедри обліку і фінансів КрНУ») № 113805 від 15.07.2022. 2022
25 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Джерела формування та основні напрями витрат у бюджеті Кременчуцького повітового земства» № 113831 від 18.07.2022. 2022
26 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Еволюція наукових поглядів на зміст теорії добробуту» № 113833 від 18.07.2022. 2022
27 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Економічна діяльність Кременчуцького повітового земства (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» № 113834 від 18.07.2022. 2022
28 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Кредитні спілки як джерело фінансування підприємств аграрного сектора економіки» № 113832 від 18.07.2022. 2022
29 ОіФ САТ Крот Л.М. Наукова стаття «Роль земств у становленні та розвитку кредитних установ в епоху ринкових реформ (на матеріалах Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній)» № 113835 від 18.07.2022. 2022
30 ОіФ САТ Сова К.В., Яценко Н.М., Загірняк Д.М. Наукова стаття «Впровадження МСФЗ як один із факторів покращення інвестиційного клімату в Україні» № 114048 від 09.08.2022. 2022
31 ОіФ САТ Хоменко Л.М., Яценко Н.М., Клименко М.О. Наукова стаття «Екологічні податки як інструмент впливу на діяльність підприємств промислового району» № 113844 від 18.07.2022. 2022
32 ОіФ САТ Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Навчальний посібник «Страхування». № 103409 від 24.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
33 ОіФ САТ Загірняк Д.М. Монографія «Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства». № 103770 від 06.04.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
34 ОіФ САТ Онищенко О.В. Наукова стаття «Упровадження та застосування сучасних інформаційних технологій і ERP – систем у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств» № 107404 від 17.08.2021. Бюлетень No 66, 2021 2021
35 ОіФ САТ Онищенко О.В. Наукова стаття «Впровадження стратегічного управлінського обліку в практику сучасних підприємств на глобальному ринку авіаперевезень» № 107451 від 18.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
36 ОіФ САТ Труніна І.М., Загірняк Д.М., Пряхіна К.А., Безугла Т.В. Наукова стаття "Diagnostics of the enterprise personnel sustainability" № 107649 від 30.08.2021. Бюлетень № 66, 21 2021
37 ОіФ САТ Ховрак І.В. Монографія «Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку» № 103306 від 22.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
38 ОіФ САТ Ховрак І.В. Стаття «Роль комунікаційного інструментарію стратегії корпоративної соціальної відповідальності для розбудови ефективного діалогу зі стейкхолдерами». № 103307 від 22.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
39 ОіФ САТ Ховрак І.В. Стаття «Управління процесами створення публічних просторів: досягнення сталого міського розвитку шляхом подолання соціального виключення» № 103167 від 15.03.2021. Бюлетень No 64, 2021 2021
40 ОіФ САТ Безугла В.О., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Начальний посібник «Соціальне страхування» № 100934 від 27.11.2020., № 62, 2021 2020
41 ОіФ САТ Загірняк Д.М. Монографія «Вища освіта України: Прагматизм фінансово-економічного розвитку» № 99332 від 31.08.2020., № 60, 2020 2020
42 ОіФ САТ Загірняк Д.М. Навчальний посібник «Ринок фінансових послуг» № 101051 від 04.12.2020., № 62, 2021 2020
43 ОіФ САТ Коноваленко О.Д., Мороз М.М., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Начальний посібник «Експертиза та страхування на транспорті (автомобільному практикум)» № 101320 від 21.12.2020., № 62, 2021 2020
44 ОіФ САТ Коноваленко О.Д., Мороз М.М., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Начальний посібник «Експертиза та страхування на транспорті (автомобільному)» № 100985 від 30.11.2020.,№62, 2021 2020
45 ОіФ САТ Ховрак І.В. Науковий твір «Вплив університетів на збалансований розвиток регіонів: український контекст». № 96348 від 25.02.2020., № 57,2020 2020
46 ОіФ САТ Ховрак І.В. Науковий твір «Теоретичне підґрунтя становлення концепції збалансованого регіонального розвитку». № 96349 від 25.02.2020., № 57, 2020 2020
KrNU © 2024