Електронний репозитарій

КрНУ імені Михайла Остроградського


Охоронні документи кафедри ППФ

Кафедра Вид
документу
Автори Назва Бібліографічні
дані
Рік
видання
1 ППФ САТ Гладченко Оксана Вікторівна, Ратушняк Тетяна Володимирівна, Беспарточна Олена Іванівна Стаття «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення якісного дистанційного навчання» № 119825, Дата реєстрації 16 червня 2023 р. 2023
2 ППФ САТ Москалик Геннадій Федорович Наукова стаття «Ціннісно-смислові орієнтири розвитку ноосферної системи освіти : регіональний аспект» № 118624, Дата реєстрації 2 травня 2023 р. 2023
3 ППФ САТ Москалик Геннадій Федорович, Никифоренко Олена Миколаївна, Сакун Оксана Анатоліївна Наукова стаття «Сутність поняття «Цифрова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неформальної освіти» № 118623, Дата реєстрації 2 травня 2023 р. 2023
4 ППФ САТ Чорний Олексій Петрович, Герасименко Лариса Віталіївна Науковий твір «Визначення принципів упорядкування навчальних консультацій у закладах вищої освіти» № 117193, Дата реєстрації 17 березня 2023 р. 2023
5 ППФ САТ Магдисюк Л.І., Замелюк М.І., Беспарточна О.І., Борбич Н.В. Навчальний посібник «Психологічна допомога дитині та сім’ї: практикум» № 112910 від 11.05.2022. Бюлетень No 71, 2022. 2022
6 ППФ САТ Поясок Т.Б., Кірюхіна М.В. Монографія «Гуманітарна підготовка майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі: інноваційний підхід» № 115541 від 01.11.2022. 2022
7 ППФ САТ Сізова К.Л., Алексеєнко Н.М., Беспарточна О.І., Білоус Р.М., Давидова О.В., Дучимінська Т.І., Замелюк М.І., Літвінова О.В., Магдисюк Л.І., Оксенчук Т.В., Осадчий В.В., Перевознюк В.В., Поясок Т.Б., Пуш О.А., Резніченко О.Л., Сошенко С. Монографія «Шляхи подолання кризи читання: соціальнокомунікаційний та психолого-педагогічний аспекти» № 113625 від 06.07.2022. 2022
8 ППФ САТ Беспатрочна О.І., Замелюк М.І., Левицька В.А., Хомярчук А.П. Навчальний посібник «Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: теорія і технологія» № 107274 від 13.08.2021. Бюлетень No 66, 2021. 2021
9 ППФ САТ Москалик Г.Ф. Розділ 3.1. монографії «Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука» «Ноосферна освіта: людина ХХІ століття». № 107763 від 02.09.2021. Бюлетень No 67, 2021. 2021
10 ППФ САТ Москалик Г.Ф. Розділ 4 «Огляд політичних репресій 30-40-х років ХХ століття щодо освітян міста Кременчука Полтавської області» монографії «Кременчук у жорнах репресій» № 105544 від 16.06.2021. Бюлетень No 65, 2021. 2021
11 ППФ САТ Москалик Г.Ф., Никифоренко О.М., Сирота Л.В. Науковий твір «Трикутник партнерства НУШ: учень–учитель–батьки. Збірник педагогічних ситуацій» № 107764 від 02.09.2021. Бюлетень No 67, 2021. 2021
12 ППФ САТ Москалик Г.Ф., Станіченко О.Ф., Носкін В.О. Методичний збірник «Філософія для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр». № 107758 від 02.09.2021. Бюлетень No 67, 2021 2021
13 ППФ САТ Грицюк О.С.,Ляшенко В.П.,Поясок Т.Б.,Черненко В.П. Навчальний посібник «Математика для інженерів. Інтегрований курс (із задачами прикладного характеру та застосуванням Mathcad)». № 99583 від 09.09.2020. 2020
14 ППФ САТ Загірняк М.В., Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Токарєва А.В. Загірняк М.В., Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Токарєва А.В. підручник «Медіапедагогіка» № 98238 від 18.06.2020., № 59, 2020 2020
15 ППФ САТ Поясок Т.Б. Беспарточна О.І. Наукова стаття «Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп̓̓̓ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти» № 100796 від 21.12.2020., № 62, 2021 2020
16 ППФ САТ Поясок Т.Б. Монографія «Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів» № 99388 від 02.09.2020., № 61, 2020 2020
17 ППФ САТ Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Герасименко Л.В. Навчальний посібник «Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійська, англо-українська») № 98189 від 17.06.2020., № 59, 2020 2020
18 ППФ САТ Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Котенко О.В. Навчальний посібник «Інтерактивний навчальний посібник «Сучасні технології освітнього процесу» № 98235 від 18.06.2020., № 59, 2020 2020
KrNU © 2024